Image

X Wallet會員特別優惠 : 頂好原味道1990 (觀塘,灣仔,將軍澳,西環)優惠計劃詳情

推廣期:2021年8月16日至2021年9月30日(包括首尾兩天)

 1. 獎賞詳情
  X Wallet會員登入X Wallet 個人帳戶提取獨家電子優惠碼,於頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環) 單次消費滿$200,送價值$36台式鹽酥雞。
  *每位X Wallet 會員只限享用以上優惠一次。
 1. 如何參加本計劃?
  所有X Wallet會員在頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環) 單次消費滿$200,送價值$36台式鹽酥雞,符合資格參加本計劃及享受優惠。

 2. 電子優惠碼使用次數有沒有限制?
  優惠碼在推廣期內只能使用一次電子優惠碼。

 3. 如何使用電子優惠碼?
  I.  親身來臨頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環) 單次消費滿$200
  II. 點餐時出示顯有X Wallet會員獨家電子優惠碼的截圖給餐廳侍應,贈送價值$36台式鹽酥雞

 4. 頂好原味道1990分店地址及電話
  I.   觀塘店: 觀塘駿業街56號中海日升中心地下L舖
  II.  灣仔店: 香港港灣道28號灣景中心大廈1 字樓3號舖
  III. 將軍澳店: 將軍澳彩明街1號彩明商場2樓266號舖
  IV. 西環店:香港皇后大道西414號地下7號舖
  電話 : 9772 8883 

細則及條款

 1. 「推廣期」為2021年8月16日至2021年9月30日,首尾兩天包括在內。
 2. 優惠碼不能與其他優惠同時使用。如有任何爭議,頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環)將保留最終決定權。
 3. 優惠適用於所有餐點及飲料,且不可兌換現金或其他禮品,亦不可轉讓或轉售予第三方,一經發現,本公司將保留追究權利。
 4. 優惠只適用於X Wallet會員透過本計劃之優惠碼於頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環)進行用餐及結算。
 5. 優惠適用於堂食及外賣。
 6. 如對以上優惠有任何查詢,請到頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環)與客戶服務員聯絡。
 7. 電子優惠碼必須在點餐及結賬展示給頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環)店主/侍應,恕不接受任何後補或更改。
 8. 本公司保留核實會員身份證明資料的權利以核實身份;如會員提供的資料不詳、不清楚或有遺漏、無法聯絡會員或確認其身份,本公司將保留取消該優惠獎賞資格的權利。
 9. 本計劃內所有收集之個人資料將依照本公司的資料政策處理。
 10. 如因任何電腦、網絡、電話、技術故障而導致客戶提取優惠碼有延誤或遺失,本公司並不負上任何法律責任,客戶也同意不得向本公司作任何追究。
 11. 本公司保留一切修訂本優惠計劃條款及細則之權利,或於任何時候停止本優惠計劃及無須預先另行通知。
 12. 如本公司於優惠計劃的推廣期內或其後發現任何客戶虛報資料或不遵守本條款及細則的行為,本公司有權取消其參加本優惠推廣的資格及所獲得的優惠。
 13. 參加本優惠計劃,即代表閣下接受並同意本條款所約束。如有違反,本公司有權取消其參加活動或得獎資格,並對任何破壞活動之行為保留追究法律權利。
 14. 如有任何爭議,本公司及頂好原味道1990任何一間分店(觀塘,灣仔,將軍澳,西環)保留最終決定權,可隨時更新或停止提供此優惠,恕不預先另行通知。
 15. 本公司只提供優惠碼,並不代表合作夥伴商戶,亦不對其服務及產品的品質作擔保。本公司並不負責或保證所兌換之產品或提供機構之服務質素,亦不會對產品之性能及品質、合作夥伴商戶在提供產品或服務時之疏忽或失誤,所構成之遺失或損毀負責。有關產品及服務事宜,應直接聯絡有關合作夥伴商戶。
 16. 本計劃或包含至第三方網站、網頁及流動應用程式的連結。本公司無法控制該等被鏈接網站、網頁及應用程式的內容或該等營運商處理閣下個人資料的方式,並概不對該等內容負責。閣下應審閱該第三方網站、網頁及流動應用程式上的私隱政策,以了解其使用閣下個人資料的方式。

 


立即免費下載體驗 X Wallet

享受現金即批即到手的快感